Juraj Bartusz


Juraj Bartusz (*1933) je slovenský sochár, grafik, performer a neoavantgardný umelec, známy svojimi časopriestorovými sochami a nekonvenčným prístupom k soche a objektu od polovice 60. rokov až po súčasnosť. V roku 1972 začal pracovať s počítačom v spolupráci s počítačovým programátorom Vladimírom Haltenbergerom. Počítačom generované krivky používal ako predlohu na výrobu rotačných sôch evokujucich ludsku figuru. Široké spektrum autorovej tvorby zahŕňa konštruktivistické sochárstvo, akčné a konceptuálne umenie, site-specific a priestorove inštalácie. V osemdesiatych rokoch začal pracovať s časovým faktorom kedy začal vytvárať časovo obmedzené maľby a kresby a modelovať svoje diela ráznymi zásahmi, napríklad hádzaním tehál do tuhnucej omietky alebo prirážanim materiálu na plátno a papier doskami či gumenými popruhmi, odkazujúc na energiu autorovho gesta.
V 60. rokoch bol členom Klubu Konkretistov (známy ako Concrete art). V rokoch 1990-1999 bol profesorom umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde viedol Ateliér slobodnej kreativity a v roku 1999 inicioval vznik a následne akademický pôsobil na Katedre umenia a intermédií Technickej univerzity v Košiciach.


Výstavy

SELECTION 2

08 dec 2023 - 31 jan 2024

Comma first selection

11 sep 2023 - 30 sep 2023