Krištof Kintera


Krištof Kintera (1973) je český umelec, ktorý skúma hranice súčasného sochárstva. Kinterova prax sa odvíja od akcií vo verejnom priestore, verejných inštalácií až po malé kinetické zariadenia. Určujúca je jeho schopnosť reagovať na problémy doby, dnes už emblematické sú diela Plumbař, Mluviči, Spotřebiče alebo pamiatka samovrahom Z vlastního rozhodnutí – Memento mori.
Umelcova tvorba má korene v období 90. rokov, desaťročí divokej kapitalizácie v strednej a východnej Európe sprevádzanej agresívnymi reklamnými kampaňami vo verejnom priestore. Práve vtedy nastala séria Spotřebiče, jasne ilustrujúca umelcovu schopnosť vytvárať ikonické sochy, ktoré sa zaoberajú materialitou predmetov a otázkami ekológie a spotreby. Presvedčivosť a naliehavosť Kinterovej práce má pôvod aj v jeho neúnavnom dialógu s každodennosťou, vo vytrvalom hľadaní vzťahu zjavného a skrytého a odhaľovaní absurdity v zdanlivo samozrejmých situáciách. Kinterovu tvorba sa vyznačuje komunikatívnosťou a špecifickou energiou; produkuje kúsky, ktoré hovoria, dymia, pohybujú sa, búchajú a bzučia.
Krištof Kintera je známy nielen ako výtvarník, ale aj ako kurátor a člen zoskupenia Skrytá tvorivá jednotka (Hidden Creative Unit).


Výstavy

SELECTION 2

08 dec 2023 - 31 jan 2024

Comma first selection

11 sep 2023 - 30 sep 2023