Martin Lukáč


Martin Lukáč je Slovensky umelec žijúci a pracujúci v Prahe. V roku 2013 ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach s bakalárskym titulom v odbore výtvarné umenie a v roku 2016 získal magisterský titul v odbore maľba na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Bol hosťujúcim študentom na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe v roku 2014 a na Akadémii výtvarných umení v Lipskú v roku 2015. Jeho diela boli vystavené na samostatných a skupinových výstavách po celej Európe a Severnej Amerike a sú súčasťou mnohých súkromných a verejných zbierok. V roku 2018 bol v Bruseli a v roku 2019 v Los Angeles na umeleckom rezidenčnom programe.

Lukáčova tvorba je vyjadrením uvoľneného, intuitívneho tvorivého procesu. Jeho obrazy pripomínajú tvorbu majstrov abstraktného expresionizmu, ale majú aj slobodu graffiti umelcov a prvky popkultúry. Maľba je pre neho spôsob bytia. Jeho obrazy ožívajú ako zvláštne postavičky zo sveta komiksov. Amorfné formy, maľované v žiarivých, živých farbách, vyrastajú z pozadia plného voľne plynúcich čiar, ako automatické interpunkčné znamienka.
Lukáč často uvažuje v sériách, pričom niekoľkokrát používa rovnaký motív, ktorý potom v rôznych variáciách systematicky opakuje na svojich plátnach, až kým ich nevyčerpá. Opakovanie a redukcia foriem nielen formálne definujú Lukáčovu tvorbu, ale sú aj základom jeho praxe. Vybrané motívy sú nielen námetom jeho obrazov, ale ich opakovaním ich aj presahuje až v konečnom dôsledku pôsobia ako médium maľby.


Výstavy

SELECTION 2

08 dec 2023 - 31 jan 2024

Comma first selection

11 sep 2023 - 30 sep 2023