Last 50


Autor/ka


Trvanie výstavy

25 jún – 14 sep 2024


Kurátor/ka

Zuzana Danková


Kurátorský text